مشاوره حقوقی توسط وکیل و قاضی بازنشسته

به دلیل اینکه اثبات ادعا، نیاز به مهارت وکیل پایه یک دادگستری و اطمینان موکل به مشاور حقوقی دارد، تمامی رازها و مدارک باید از طرف موکل به وکیل داده شود تا با توجه به امانت داری وکیل و مشاور حقوقی ، نتیجه مورد نظر حاصل شود.

مشاوره حقوقی خانواده، طلاق و متارکه

مشاوره حقوقی دادگان یکی از مهم‌ ترین بخش‌های حقوق مدني در ایران ( مهم‌ترین رشته حقوق خصوصي ) حقوق خانواده مي باشد ، که ممکن است دعاوی در این زمینه شکل گیرد از جمله اثبات نسب ، نفی نسب ،ثبت واقعه ازدواج ، طلاق توافقی ، گواهی عدم امکان سازش ، تقاضای تنفیذ طلاق ، فسخ نکاح ، اثبات زوجیت ، اذن در ازدواج ، تجویز ازدواج مجدد ، استرداد جهیزیه ، اعسار ، اعلام تمکین مطالبه مهریه و ...

مشاوره حقوقی امور قراردادها

مشاوره حقوقی در تنظیم ، تفسیر و پشتیبانی انعقاد کلیه قراردادها توسط تیم وکیل دادگستری مجرب در مذاکرات قراردادی و انعقاد قرارداد پشتيبانی اجرای قراردادهاي مستمر مشاوره حقوقی و همچنين طرح و دفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد تفسير و توصيف قراردادها و قبول و اجراي داوری در قراردادها داخلی و بین الملل و انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي ، و قرارداد های بین المللی