مشاور حقوقی امور کیفری | جرم تهدید

گروه وکلا و مشاوره حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی دادگان با بهره گیری از مشاور حقوقی متخصص و کارگروه تخصصی کیفری متشکل از وکیل پایه یک دادگستری مجرب و  با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه مشاوره حقوقی ، در خصوص جرايم ، به شرح ذیل ارائه می نماید :

تهدید

در لغت تهدید به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن مي باشد . همین معني نيز مورد نظر قانون و عرف مي باشد .

جرم تهدید از جرايمي است که بزهکاران برای رسیدن به هدف خودشان به آن روي مي آورند ، که در كليه قوانین کیفری جهان از جمله قانون مجازات اسلامی ایران ، آن را جرم مي داند .

در لغت تهدید به معناي ترساندن و بیم دادن مي باشد و در اصطلاح کیفری هم همان معنای لغوی ، عرفی مراد مي باشد یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم ، یا گرفتن مال ، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور ، فاعل را مطیع نمايد .

از خصوصيات تهدید اين است كه باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر مي باشد . اما مقصود و هدف مرتکب از تهدید لزوماً باید بدست آوردن منفعت نامشروع باشد . و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نمي باشد .

وجود تهدید مؤثر، امری نسبی مي باشد ، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده است . بنابراين خوف از کسی یا چیزی به تنهايي تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل از عمل تهدید آمیز معاون باید ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید امری موضوعی است كه موکول به تشخیص قاضی مي باشد . نکته‌ای كه بايد توجه كرد این است ‌که تهدید نسبت به آینده است نه نسبت به گذشته .

در اين جا نيز مسائل بسيار ديگري نيز مطرح مي باشد كه لازم است اشخاص با مشاور حقوقی از مشاوران ما اطلاع دقيقي از حقوق خود كسب نمايند .