مشاوره حقوقی دادگان| مصادیق جرم توهین و افترا

گروه وکلا و مشاوره حقوقی دادگان| مصادیق جرم توهین و افترا


موسسه حقوقی دادگان با بهره گیری از مشاوران حقوقی و وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی، در خصوص جرايم ، به شرح ذیل ارائه می نماید:

خواسته ها و دعاوي مربوط به جرايم ممكن است در زمينه هاي زير باشد . دادگان نيز با داشتن مشاوران حقوقي و وكلا قاد ر به ارائه ي خدمت مي باشد.

با توجه به اينكه در حقوق کشور ما برای برقراری احترام ميان افراد جامعه اقدامات بسیاری انجام شده است که از این ميان به جرم انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی می توان اشاره نمود . در قانون مجازات اسلامي توهین به افراد از جمله فحاشی و به كار بردن الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق و یا جزای نقدی محكوم خواهد شد .

مصادیق جرم توهین

با دقت در مفاد قانون مجازات اسلامي ، جرم توهین به شکل کردار ، گفتار ، نوشتار و حتی اشارات دست و چشم و مانند آن می تواند ، باشد . بر اين اساس اعمالی مانند انداختن آب دهان به روی دیگری ، هل دادن به نحو تحقیر آمیز به دیگری و یا برداشتن به نحو خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از سرشخصی محترم و پرتاب نمودن آن به زمین با توجه به اینکه اين موارد عرفا باعث تحقیر شخص است ، می تواند توهین کیفری به حساب آيد . همین طور در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر بعضي اشارات انگشتان دست اهانت آمیز محسوب مي شود .

در این خصوص باید توجه نمود که ممکن است توهین به صورت حضوری باشد و یا غیابی . بنابراين در صورتي كه فردی ، شخص دیگری را در غیاب او مورد توهین قرار دهد باعث ارتكاب جرم توهین ، شده است . در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نمي باشد و عمده مطلب این مي باشد که گفتار یا رفتار در نظر عرف سبک کننده و تحقير كننده باشد .