مشاوره حقوقی در دعاوی و جرایم روابط نامشروع

مشاوره حقوقی در دعاوی و جرایم روابط نامشروع


موضوع روابط میان دختر و پسر مثل سایر روابط انسانی مطابق عرف و هنجارهای هر جامعه ، دارای تعریفی متفاوت با سایر جوامع است که این موضوع در جامعه ما به جهت ساخت مذهبی و سنتی و آسیب پذیری دختران در این گونه رابطه ، در بیشتر موارد به ضرر دختران می باشد . لذا شرع و قانون محدودیت هایی را در روابط دختران و پسران قرار داده است كه لازم می باشد افراد آن را رعایت نمایند .


در این راستا گروه مشاوره حقوقی دادگان با دارا بودن مشاوران مجرب و تیم مجرب وکیل پایه یک دادگستری خدمات حقوقی و كیفری خود را در خصوص جرایم و دعاوی راجع به روابط نامشروع ارائه می نماید .