مشاوره کیفری - مشاوره امور کیفری دادگان

گروه وکلا و مشاوره حقوقی دادگان

دادگان با بهره گیری از مشاوران حقوقي  و  وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی، در خصوص جرايم ، به شرح ذیل ارائه می نماید:

خواسته ها و دعاوي مربوط به جرايم ممكن است در زمينه هاي زير باشد . دادگان نيز با داشتن مشاوران حقوقي  و وكلا قاد ر به ارائه ي خدمت مي باشد.

جرایم ( علیه اموال….، سرقت ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول ، ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، معامله معارض ، صدور چك بلامحل ، خرید مال مسروقه ، تبانی برای بردن مال غیر ، معامله به قصد فرار از دین ، جعل اسكناس ، قمار، تصرف عدواني ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی ، تخریب و اتلاف اموال ، اصل۴۹ و اصل ۸۸ قانون اساسی ، جرایم ( علیه اشخاص …. ، آدم ربایی ، اسید پاشی ، توهین و افتراء ، توهین به مقدسات ، سوء قصد به مقامات ، امتناع از تحویل یا تحصیل طفل ، اخلال در نظم و آرامش عمومی ، افشای اسرار، بازداشت غیر قانونی ، تمرد نسبت به مامور دولت ، تهدید ، اخاذی ، مزاحمت ، ترك نفقه ، خوداری از كمك به مصدومین ، شهادت و قسم دروغ ، سقط جنين ، قتل عمد و غیر عمد ، تهديد به قتل ، صدمات بدني ، غصب عناوین و مشاغل ، فرار زندانيان ، گواهی خلاف واقع ، مشروبات الكلی ، حدود ( قذف و زنا و لواط  و تفخیذ و.. ، رابطه نامشروع  و اعمال منافي عفت ، مزاحمت تلفنی ، جرایم علیه امنیت …. ، اخلال در نظام اقتصادی كشور، خرابکاری و اخلال در صنایع و تاسيسات ، جرایم علیه امنیت داخلی  و خارجی ، محاربه ، افساد فی الارض ، جاسوسي ،‌ افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ، و ساير جرايم.

دانستني هاي حقوق کیفری

حقوق کیفری شاخه ‌ای از حقوق عمومی مي باشد که به  انواع جرائم و چگونگی مجازات آن‌ها می‌پردازد ، از حقوق کیفری تعاریف متفاوتي ارائه شده است ، بر اساس  یکی از اين تعاریف ، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها ( اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی ) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم مي باشد.

هدف حقوق کیفری ، عبارت است از تأمینِ نمودن امنیت و عدالت  و منافع افراد و جامعه ، از طريق  پیشگیری از وقوع  یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان ، مي باشد.

مهم‌‌ترین شاخه‌های حقوق کیفری عبارت‌اند از:

حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری عمومی، به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرائم و مجازات‌ها  ، بدون اينكه به بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم ، بپردازد.

مسائلي كه در حقوق کیفری عمومی مورد بحث قرار مي گيرد عبارتند از:

تعریف جرم و عناصر عمومی آن ، اقسام جرم ، مسئولیت کیفری و عواملِ رافع آن ، انواع مجازات‌ها ، ویژگی‌ها ، اهداف و نحوه اِعمال آنها ، عوامل تخفیف ‌دهنده یا معاف‌ کننده قانونی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی .

 

حقوق کیفری اختصاصی

حقوق کیفری اختصاصی ، به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته مي شود  که به بررسي ویژگی‌ های اختصاصی هریک از جرائم مذکور در قانون را ، به نحو جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌ دهنده جرائم و مجازات آنها ، مي پردازد.

مسائلي كه در حقوق کیفری عمومی مورد بحث قرار مي گيرد عبارتند از:

جرائم علیه اشخاص ( مثلا قتل ) ، جرائم علیه اموال و مالکیت ( مانند سرقت و کلاهبرداری ) ، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (مانند جاسوسی )