آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟

موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی اینترنتی

آنلاین - رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی

ویژه

مشاوره حقوقی حضوری

در دفتر موسسه حقوقی دادگان
  • مرکز مشاوره حقوقی
  • ساعات رجوع ساعات ۹ الی ۱۹ با تعیین وقت قبلی
  • توسط وکلای باسابقه و قضات بازنشسته دادگستری
  • داری کادر مجرب گروه وکلا و مشاورین
  • مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی دادگان

مرکز مشاوره حقوقی دادگان


مشاوره حقوقی قراردادها - نکاتی در مورد قراردادهای خارجی

مشاوره حقوقی - نکاتی در مورد قراردادهای خارجی ( بین الملل ) - قراردادهایی که با خارجیان و در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین ‌المللی منعقد مي‌شود ، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی متفاوت‌اند. از این رو مقوله تنظیم قراردادهای خارجی موضوعی است که باید به آن پرداخت. در اینجا فقط به ذکر نکاتی که توجه به آنها از باب احتیاط لازم است بسنده مي‌کنیم و یادآور مي‌شویم که اگر استفاده از افراد متخصص در عقد قراردادهای داخلی لازم باشد ، که هست ، در مورد قراردادهای خارجی این امر واجب و مؤکد می باشد.

مطالعه بیشتر
دعاوی تصرف ( رسیدگی دادگاه )

دعاوی تصرف ( رسیدگی دادگاه ) با وجود به اینکه ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده و بلکه آن را خارج از نوبت تجویز کرده است ولی باید مواردی در این رسیدگی رعایت گردد.مشاوره حقوقی

مطالعه بیشتر
دعوای مزاحمت از حق

تعریف دعوای مزاحمت از حق بر اساس ماده 1602 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای مزاحمت به دعوایی گفته می شود که بر اساس آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که مزاحم متصرفات او است بدون اینکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد .

مطالعه بیشتر

مشاوره حقوقی قراردادها - نکاتی در مورد قراردادهای خارجی

مشاوره حقوقی - نکاتی در مورد قراردادهای خارجی ( بین الملل ) - قراردادهایی که با خارجیان و در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین ‌المللی منعقد مي‌شود ، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی متفاوت‌اند. از این رو مقوله تنظیم قراردادهای خارجی موضوعی است که باید به آن پرداخت. در اینجا فقط به ذکر نکاتی که توجه به آنها از باب احتیاط لازم است بسنده مي‌کنیم و یادآور مي‌شویم که اگر استفاده از افراد متخصص در عقد قراردادهای داخلی لازم باشد ، که هست ، در مورد قراردادهای خارجی این امر واجب و مؤکد می باشد.

دعاوی تصرف ( رسیدگی دادگاه )

دعاوی تصرف ( رسیدگی دادگاه ) با وجود به اینکه ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده و بلکه آن را خارج از نوبت تجویز کرده است ولی باید مواردی در این رسیدگی رعایت گردد.مشاوره حقوقی

دعوای مزاحمت از حق

تعریف دعوای مزاحمت از حق بر اساس ماده 1602 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای مزاحمت به دعوایی گفته می شود که بر اساس آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که مزاحم متصرفات او است بدون اینکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد .

وكیل دادگستری دعاوی ملکی ، خلع ید

(وكیل دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی خلع ید) از لحاظ حقوقی خلع ید به عنوان دعوایی گویند که مالک یک مال غیر منقول ( خانه ، مغازه ، زمین ) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می نماید و از دادگاه ( امروزه شورای حل اختلاف ) خواهان پایان بخشیدن به روند تصرف غیر مجاز متصرف و خارج نمودن ملك وی و تحویل به او می شود .

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، وکیل املاک ، وقف

از مسائلی كه در مورد املاك ممكن است ایجاد شود و گاه باعث به وجود آمدن اختلاف و دعاوی شود وقف می باشد كه مشاوره حقوقی ملکی دادگان نیز به ارائه مشاوره حقوقی در این مورد به مراجعین می پردازد آنچه كه گروه حقوقی دادگان بسیار مورد عنایت قرار می دهد استفاده از مشاوران حقوقی مجرب در مسائل و دعاوی حقوقی می باشد كه به یاری خداوند این مهم در گروه دادگان مورد توجه می باشد.

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی | ملک مشاعی - افراز و تفکیک

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، وکیل املاک تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک ‌تر می باشد . بدین ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز ( جدا جدا ) ، صادر نمودن سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم نمودن تقسیم نامه استفاده می شود . كلیه امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و صورت ‌مجلس تفکیکی بعد از آن تنظیم می گردد.

مشاوره حقوقی املاک | صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی مشاوره حقوقی املاک ، وکیل ملکی در حقوق جدید ایران اصطلاح تفکیک پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک می باشد. اما با آنها تفاوت دارد چراكه در افزار لازم است حالت اشاعه وجود داشته باشد اما در تفکیک حالت اشاعه دارای ضرورت نمی باشد به بیان دیگر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند اما در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد آن را به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد می توان تفکیک كند .

وكیل دادگستری ملكی| مشاوره حقوقی املاک (دعوای تصرف عدوانی )

وكیل دادگستری ملكی| مشاوره حقوقی املاک براساس ماده ی158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را تصرف وی خارج كرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

وكيل دعاوی ملکی | مشاوره حقوقی تخلیه املاک تجاری-مسکونی-مشاعی

در زمینه دعاوی ملکی، خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت توسط وکیل ملکی ، در خصوص دعاوی ملکی و دعاوي ناشي از اجاره املاك مسكوني و تجاري ، ارائه می نماید .تخلیه املاک تجاری-مسکونی-مشاعی اجاره عقد معوضی مي باشد كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره به مدت معینی كه در قرارداد مشخص شده می شود . و پس از آن لازم است مستاجر ملك را تحويل مستاجر بدهد

مشاوره حقوقی و وکیل دعاوی ملکی | الزام به تنظیم سند رسمی

مشاوره حقوقی ملکی ، وکیل ملکی ،الزام به تنظیم سند رسمی قولنامه حاوی یک تعهد و قول است . هنگامیكه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات لازم را هنوز فراهم نكرده اند ، قراردادی را منعقد می كنند که دو طرف در آن تعهد می كنند که با شرایط معین و ظرف مهلت خاص معامله را انجام دهند این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.