مشاوره حقوقی و وکیل ثبت احوال

مشاوره حقوقی و وکیل ثبت احوال

همواره مردم بر اساس نیازهای روزمره خود نیاز به خدمات ثبت احوال پیدا می کنند. این خدمات مختلف است. تلاش کرده ایم متداولترین خدمات ثبت احوال را برایتان معرفی و تشریح کنیم.

ثبت احوال

اخذ شناسنامه - اگر شناسنامه ندارید و یا گم کرده اید بخوانید
ابطال شناسنامه - اگر به هر دلیلی قصد شناسنامه ای را دارید بخوانید
حذف نام همسر از شناسنامه - چگونه نام همسر قبلی خود را از شناسنامه حذف کنید
تغییر سن در شناسنامه - قصد تغییر سن خود را دارید؟ از قوانین و شرایط آن بیشتر بدانید
تغییر نام و نام خانوادگی - شما می توانید نام و نام خانوادگی خود را تغییرد دهید چگونه؟ بیشتر بدانید


ثبت احوال ، وکیل تهران

موسسه و مشاوره حقوقی دادگان


مشاوره حقوقی ثبت احوال

وکیل دادگستری.مشاوره حقوقی امور ثبت احوال دعوای حجر ، اثبات بلوغ برای ازدواج ، تغییر جنسیت و اصلاح ،تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات ، اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت ، تغییر نام کوچک و نام خانوادگیدر زمینه ی ابطا ل واقعه فوت ، ابطال نسبت یا نفی آن ، دعوی ابوت یا بنوت

آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟

موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی اینترنتی

آنلاین - رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی

ویژه

مشاوره حقوقی حضوری

در دفتر موسسه حقوقی دادگان
  • مرکز مشاوره حقوقی
  • ساعات رجوع ساعات ۹ الی ۱۹ با تعیین وقت قبلی
  • توسط وکلای باسابقه و قضات بازنشسته دادگستری
  • داری کادر مجرب گروه وکلا و مشاورین
  • مشاوره حقوقی حضوری