مشاوره حقوقی و وکیل امور ملکی

مشاوره حقوقی و وکیل امور ملکی

مهم ترین دعاوی مرتبط با املاک و اموال غیر منقول ، دعوای خلع ید غاصبانه ، دعوای تخلیه و دعاوی تصرف می باشند. عدم آگاهی از این گونه دعاوی و نا آشنایی با طریقه صحیح اقامه آن سبب می شود بسیاری از اشخاص پس از طرح دعوا و پی گیری دادرسی های طولانی نتیجه مثبتی عایدشان نشود و این امر موجب نا امیدی آن ها از دستگاه قضایی گردد؛ حال آن که هر دعوای حقوقی که در دادگاه اقامه می شود دارای شرایط و ارکان خاص خود می باشد که توجه و رعایت آنها از اهمیت اساسی برخوردار است.

امور ملکی

وکلای مؤسسه حقوقی رهپویان قانون دادگان با تکیه بر تجارب و تسلط کامل بر قوانین ناظر به املاک ، شما را در کسب نتیجه موفقیت آمیز در این دعاوی یاری و احقاق حق شده را تضمین می کنند.


امور ملکی ، وکیل تهران

موسسه و مشاوره حقوقی دادگان


مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی

مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی با وجود ویژگی هایی که دعوای تصرف دارد لذا بر آن مقررات خاصی مترتب می باشد . با توجه به اینکه معمولاً متصرّف پس از تصرف ملک ، در آن اقداماتی را از جمله : احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعت می نماید و همچنین امکان دارد اقدام به تخریب و یا ازله ی آثار موجود نماید.

دعوای مزاحمت از حق

تعریف دعوای مزاحمت از حق بر اساس ماده 1602 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای مزاحمت به دعوایی گفته می شود که بر اساس آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که مزاحم متصرفات او است بدون اینکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد .

دعوای ممانعت از حق

(مشاوره حقوقی)دعوای ممانعت از حق براساس ماده ی 159 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از : « درخواست شخصی كه رفع ممانعت از حق انتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری خواستار باشد ». در این رابطه باید گفت ، حق ، قدرت و امتیازی می باشد كه قانون به اشخاص می دهد كه مبادرت به انجام امری و یا خوداری از انجام آن نماید.

وكیل دادگستری دعاوی ملکی ، خلع ید

(وكیل دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی خلع ید) از لحاظ حقوقی خلع ید به عنوان دعوایی گویند که مالک یک مال غیر منقول ( خانه ، مغازه ، زمین ) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می نماید و از دادگاه ( امروزه شورای حل اختلاف ) خواهان پایان بخشیدن به روند تصرف غیر مجاز متصرف و خارج نمودن ملك وی و تحویل به او می شود .

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، وکیل املاک ، وقف

از مسائلی كه در مورد املاك ممكن است ایجاد شود و گاه باعث به وجود آمدن اختلاف و دعاوی شود وقف می باشد كه مشاوره حقوقی ملکی دادگان نیز به ارائه مشاوره حقوقی در این مورد به مراجعین می پردازد آنچه كه گروه حقوقی دادگان بسیار مورد عنایت قرار می دهد استفاده از مشاوران حقوقی مجرب در مسائل و دعاوی حقوقی می باشد كه به یاری خداوند این مهم در گروه دادگان مورد توجه می باشد.

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی | ملک مشاعی - افراز و تفکیک

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، وکیل املاک تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک ‌تر می باشد . بدین ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز ( جدا جدا ) ، صادر نمودن سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم نمودن تقسیم نامه استفاده می شود . كلیه امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و صورت ‌مجلس تفکیکی بعد از آن تنظیم می گردد.

مشاوره حقوقی املاک | صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی مشاوره حقوقی املاک ، وکیل ملکی در حقوق جدید ایران اصطلاح تفکیک پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک می باشد. اما با آنها تفاوت دارد چراكه در افزار لازم است حالت اشاعه وجود داشته باشد اما در تفکیک حالت اشاعه دارای ضرورت نمی باشد به بیان دیگر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند اما در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد آن را به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد می توان تفکیک كند .

وكیل دادگستری ملكی| مشاوره حقوقی املاک (دعوای تصرف عدوانی )

وكیل دادگستری ملكی| مشاوره حقوقی املاک براساس ماده ی158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را تصرف وی خارج كرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

وكيل دعاوی ملکی | مشاوره حقوقی تخلیه املاک تجاری-مسکونی-مشاعی

در زمینه دعاوی ملکی، خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت توسط وکیل ملکی ، در خصوص دعاوی ملکی و دعاوي ناشي از اجاره املاك مسكوني و تجاري ، ارائه می نماید .تخلیه املاک تجاری-مسکونی-مشاعی اجاره عقد معوضی مي باشد كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره به مدت معینی كه در قرارداد مشخص شده می شود . و پس از آن لازم است مستاجر ملك را تحويل مستاجر بدهد

مشاوره حقوقی و وکیل دعاوی ملکی | الزام به تنظیم سند رسمی

مشاوره حقوقی ملکی ، وکیل ملکی ،الزام به تنظیم سند رسمی قولنامه حاوی یک تعهد و قول است . هنگامیكه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات لازم را هنوز فراهم نكرده اند ، قراردادی را منعقد می كنند که دو طرف در آن تعهد می كنند که با شرایط معین و ظرف مهلت خاص معامله را انجام دهند این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.

آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟

موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی اینترنتی

آنلاین - رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی

ویژه

مشاوره حقوقی حضوری

در دفتر موسسه حقوقی دادگان
  • مرکز مشاوره حقوقی
  • ساعات رجوع ساعات ۹ الی ۱۹ با تعیین وقت قبلی
  • توسط وکلای باسابقه و قضات بازنشسته دادگستری
  • داری کادر مجرب گروه وکلا و مشاورین
  • مشاوره حقوقی حضوری