لیست خدمات و تعرقه + جدول پلن‌ها

پلن ب پلن الف خدمات #
مشاوره حقوقی ۱
مشاوره مالیاتی ۲
بررسی و اطلاح قرارداد کار ۳
بررسی تفصیلی جهت ارائه نظر مشورتی ۴
تنظیم هر متن حقوقی غیر قراردادی ۵
تنظیم اظهارنامه قضایی ۶
تنظیم شکواییه کیفری ۷
تنظیم دادخواست حقوقی ۸
تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی و تجدیدنظر ۹
تنظیم هرنوع قرارداد حقوقی ۱۰
مطالعه و تهیه گزارش از پرونده قضایی تهران ۱۱
ثبت تاسیس انواع شرکت ۱۲
ثبت برند و علامت تجاری و لوگو ۱۳
دو روز در هفته ۴ ساعت در هفته حضور وکیل در شرکت ۱۴
۶،۵۰۰،۰۰۰ ۴،۵۰۰،۰۰۰ قیمت طرح برای
اشخاص حقیقی در سال

در صورت تنظیم قرارداد یکی از پلن‌های فوق، وکالت در دعاوی با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.