برنامه‌های ویژه حمایتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

برای بهبود خدمات حقوقی برای طبقات اجتماعی مختلف و همچنین حمایت از سیاست ها و برنامه های کلان قوه قضاییه در بهره مند سازی آحاد جامعه از مشاوره و خدمات حقوقی مطمئن، طرح خدمات حقوقی فراگیری در قالب طرح های ویژه برای اولین بار در کشور به اجرا گذاشته می شود. این طرح در قالب حمایت حقوقی از سازمانها، نهادها، شرکت ها یا بخشی از بسته های خدمات رفاهی به جمعیت تحت پوشش و کارکنان آنان ارائه می شود تا زمینه لازم جهت ارائه یک نظام بزرگ خدمات رسانی حقوقی در کشور فراهم شود.

جدول تعرفه‌ها

پلن ب پلن الف خدمات #
مشاوره حقوقی ۱
مشاوره مالیاتی ۲
بررسی و اطلاح قرارداد کار ۳
بررسی تفصیلی جهت ارائه نظر مشورتی ۴
تنظیم هر متن حقوقی غیر قراردادی ۵
تنظیم اظهارنامه قضایی ۶
تنظیم شکواییه کیفری ۷
تنظیم دادخواست حقوقی ۸
تنظیم لوایح دفاعی، واخواهی و تجدیدنظر ۹
تنظیم هرنوع قرارداد حقوقی ۱۰
مطالعه و تهیه گزارش از پرونده قضایی تهران ۱۱
ثبت تاسیس انواع شرکت ۱۲
ثبت برند و علامت تجاری و لوگو ۱۳
دو روز در هفته ۴ ساعت در هفته حضور وکیل در شرکت ۱۴
۶،۵۰۰،۰۰۰ ۴،۵۰۰،۰۰۰ قیمت طرح برای
اشخاص حقیقی در سال

در صورت تنظیم قرارداد یکی از پلن‌های فوق، وکالت در دعاوی با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.


تعرفه اشخاص حقوقی

اعضای سایت

رایگان

تعرفه اشخاص حقیقی

فیروزه‌ای

۳۰۰،۰۰۰

طلایی

۱،۵۰۰،۰۰۰

نقره‌ای

۸۰۰،۰۰۰

فیروزه‌ای

۶۰۰،۰ٰ۰

طلایی

۳،۰۰۰،۰۰۰
 • مشاوره حقوقی رایگان برای اعضای خوانواده پرسنل و هیئت مدیره
 • مشاوره مالیاتی رایگان
 • بررسی و اصلاح رایگان قرارداد کار
 • تخفیف بیش از ۵۰ درصد برای اکثر پرونده‌های حقوقی
 • حضور وکیل و کارشناس در شرکت
 • بررسی و اصلاح قراردادهای داخلی شرکت
 • تخفیف ۲۰ تا ۷۰ درصدی در پرونده‌های حقوقی
 • اشتراک طلایی

نقره‌ای

۱،۶۰۰،۰۰۰
 • مشاوره حقوقی رایگان مدیر و خانواده درجه یک
 • مشاوره مالیاتی
 • بررسی و اصلاح قرارداد کار
 • بررسی و اصلاح قرار داد کار به صورت رایگان
 • تخفیف ۱۵ تا ۷۰ درصدی در پرونده‌های حقوقی
 • بررسی تفصیلی پرونده
 • اشتراک نقره‌ای