مشاورحقوقی | وکیل دعاوی ملکی | دعاوی اجاره

مشاوره ملکی ، مشاوره حقوقی ملكی ، مشاور و وکیل ملکی ، دعاوی ملکی ، اجاره

گروه مشاوره حقوقی دادگان

دادگان با بهره گیری از مشاور حقوقی متخصص و با تجربه ، خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ی مشاور حقوقی ، در خصوص دعاوی ملكی و دعاوی ناشی از قرارداد اجاره ، ارائه می نماید .

مشاور حقوقی ملكی در زمینه ی انعقاد قرارداد اجاره و دعاوی ناشی از آن

مشاور حقوقی ملكی در زمینه تخلیه املاك مسكونی و تجاری

مشاوره حقوقی ملكی در پیگیری الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ، تخلیه املاک تجاری و مسکونی ، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، تجویز انتقال منافع

و مشاوره حقوقی در زمینه ی كلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد اجاره

لازم است توضیح مختصری در عقد اجاره داده شود .

اجاره از عقود معوض و تملیکی است که به جهت اهمیت و نقشی مهمی که در روابط اجتماعی دارد ، مورد عنایت روزافزون قانونگذاران واقع شده ، به طوری که مهم ‌ترین مبحثی که پس از بیع مواد متعدد و فراوانی را در میان عقود معین ، به خود اختصاص داده است ، عقد اجاره است .

با مورد بررسی قرار دادن قوانین راجع به اجاره و موجر و مستاجر به سه دسته قوانین مهم بر خورد می كنیم که همچنان دارای قابلیت اجرایی هستند . بنابراین لازم است این قوانین را شناخت و مصادیق و دایره شمول آن را مشخص كرد .

قانون روابط موجر و مستاجر سال 56

قانون روابط موجر و مستاجر سال 62

قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

مفهوم حقوقی اجاره

قانون مدنی ایران در ماده 466 به بیان آثار اجاره پرداخته اما تعریف جامعی از آن ارائه ننموده است : « اجاره عقدی است که براساس آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود . اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می گویند ».

انواع اجاره ها :

با مورد بررسی قرار دادن قوانین موجر و مستاجر به سه گروه اجاره روبرو می شویم که لازم است قوانین حاکم بر هر یک از آنها را شناخت.

  • اجاره محل سکونت

  • اجاره محل کسب ، پیشه و تجارت

  • اجاره های به منظور دیگر


با توجه به قوانینی كه مورد انواع اجاره وجود دارد و مسائلی كه در این موارد مطرح می شود از جمله حق سرقفلی ، حق كسب و پیشه و تجارت ، فسخ و انحلال اجاره ، شروط ضمن عقد اجاره ، اختلافات راجع به اجاره بها و ... لازم است با مراجعه به مشاوره حقوقی ملكی متخصص در این امور بتوان به نتیجه مطلوب رسید .