مشاوره حقوقی دعاوی ملکی | ملک مشاعی - افراز و تفکیک

مشاوره حقوقی ملکی ، مشاور ملكی ، دعاوی ملکی ، ملک مشاعی - افراز و تفکیک

گروه مشاوره حقوقی دادگان

دادگان با بهره گیری از مشاور حقوقی با تجربه در زمینه های مختلف ، خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت ، در خصوص دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از قرارداد ، از جمله دعاوی و اختلافات ملك مشاعی و افراز و تفكیك ارائه می كند .

در اینجا لازم است توضیح مختصری در این باب ارائه شود و برای توضیحات بیشتر گروه مشاوره حقوقی ملکی دادگان آماده برای ارائه خدمات بیشتر می باشد .

ملک مشاعی - افراز و تفکیک

تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک ‌تر می باشد .

بدین ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز ( جدا جدا ) ، صادر نمودن سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم نمودن تقسیم نامه استفاده می شود . كلیه امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و صورت ‌مجلس تفکیکی بعد از آن تنظیم می گردد . این صورت ‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی به منظور صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه می باشد. در حقیقت اگر یکی از موارد بیان شده ناقص باشد ، تفکیک دارای اعتبار نمی باشد . ‌با این حال ، تفکیک به منظور مجزا شدن قطعات جهت فروش از سوی صاحب آن انجام می گردد و براساس آن ملک تقسیم به قطعات کوچک ‌تر شده و به قطعات شماره ‌های جدید ، اما فرعی داده می ‌شود ، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه ‌ای که انتقال داده می‌ شود ، سند اولیه باطل می‌ گردد. از تفکیک در تقسیم نامه ‌ها نیز مورد استفاده واقع می گردد .

در باب ملک مشاعی - افراز و تفکیک مطالب وسیعی وجود دارد كه در آن نیاز به مشاوره حقوقی ملکی از مشاوران كه تخصص در امور ملکی دارند احساس می گردد و آنچه برای گروه دادگان دارای اهمیت است و بر آن تأكید دارد به كارگیری اساتید و مشاوران و وكیل های متخصص در زمینه های مختلف از جمله امور ملکی است تا بر این اساس بتواند در دعاوی تأمین كننده ی حقوق افراد باشد .