مشاوره حقوقی ثبت احوال

مشاوره حقوقی امور ثبت احوال


مرکز تخصصی مشاوره حقوقی امور ثبت احوال با بهره مندی از مشاوران حقوقی و وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت ، توسط وکیل دادگستری در خصوص دعاوی مربوط به ثبت احوال ، به شرح ذیل ارائه می نماید :

  •  قبول وكالت در زمینه ی دعوای حجر ، اثبات بلوغ برای ازدواج ، تغییر جنسیت

  • مشاوره حقوقی و قبول وكالت در زمینه ی تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات ، اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت ، تغییر نام کوچک و نام خانوادگی

  • ارائه ی مشاوره حقوقی و پذیرش  وكالت در زمینه ی ابطا ل واقعه فوت ، ابطال نسبت یا نفی آن ،

  •  مشاوره حقوقی در زمینه ی دعوی ابوت یا بنوت


و سایر امور و دعاوی ثبت احوال

موارد مربوط به ثبت احوال

شناسنامه

داشتن هویتی روشن و شفاف از حقوق اولیه هر انسانی می باشد و شناسنامه برگ هویت هر انسان می باشد .

صدور شناسنامه روشن كننده ی انتساب اولیه هر شخص در طبقه اجتماعی او ، و اینكه پدر و مادر وی چه كسانی هستند و متعلق به كدام فامیلند است ، بنابراین والدین مكلفند به محض تولد كودك نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام نمایند .

سازمان ثبت احوال موظف می باشد وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت ، ازدواج ، طلاق ، رجوع ، بذل مدت و وفات را ثبت نماید و نسبت به صدور شناسنامه و همچنین تسلیم آن به متقاضی اقدام كند.

ثبت ولادت

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینكه والدین ایرانی یا خارجی باشند لازم است ، ظرف مدت 15 روز از تاریخ ولادت به اداره ثبت احوال اعلام شود ، ولادت اطفال ایرانی مقیم كشورهای خارجی به كنسولگری محل اقامت و یا به نزدیكترین كنسولگری اعلام شود. و پس از اعلام نمودن ولادت ، اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه ای با مشخصات وی صادر می شود و به پدر و مادرش تحویل می شود و در صورت خارجی بودن طفل ، گواهی ولادت صادر می شود و تحویل والدین كودك می شود.

ثبت وفات

وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین طفلی كه مرده به دنیا آمده لازم است ، بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام شود و در مورد ایرانیان مقیم خارج باید به نزدیك ترین كنسولگری اعلام گردد.

واقعه فوت لازم است به گواهی پزشك یا دو نفر شاهد برسد و مهلت اعلام فوت جهت اخذ گواهی ده روز از تاریخ فوت است .

ثبت ازدواج و طلاق

صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظف هستند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را در دفاتر مربوطه خود ثبت و مراتب را به اطلاع اداره ثبت احوال محل برسانند . این وظیفه در خارج از كشور به عهده نزدیكترین كنسولگری می باشد .

اداره ثبت موظف است تمامی وقایع ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه منعكس و سپس به شناسنامه انتقال دهد.

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی با سازمان ثبت احوال كشور می باشد و در نام خانوادگی حق تقدم با كسی می باشد كه از نظر تاریخ مقدم باشد و شخص دیگر حق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم . همچنین این حق به وراث به ارث می رسد .

هر شخص پس از رسیدن به سن قانونی می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد .