مشاوره حقوقی امور قراردادها

گروه وکلا و مشاوره حقوقی تخصصی  قراردادهای داخلی و بین الملل دادگان

موسسه حقوقی دادگان با بهره گیری از مشاوران حقوقي  و  وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ي مشاوره حقوقی و قبول وکالت ، در خصوص تنظیم عقود و قراردادها و دعاوی ناشي از قرارداد ، به شرح ذیل ارائه می نماید :

  • مشاوره حقوقی در تنظیم ، تفسیر و پشتیبانی انعقاد کلیه قراردادها توسط تیم وکیل دادگستری مجرب در مذاکرات قراردادی و انعقاد قرارداد

  • پشتيبانی اجرای قراردادهاي مستمر

  • مشاوره حقوقی و همچنين طرح و دفاع از كليه دعاوی راجع به قراردادهای مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد

  • مشاوره حقوقی در زمينه تفسیر و توصیف قراردادها

  • قبول و اجرای داوری در قراردادها داخلی و بین الملل

  • مشاوره حقوقی  در زمينه  انعقاد  کلیه  قرارداد های عمومی  و خصوصی ، و قرارداد های بین المللی

  • ابطال سند ، ابطال قرارداد ، فسخ قرارداد

  • و سایر دعاوی و مسایل  مربوط  به قراردادها


کلیه پرونده ها توسط وکلای متخصص در زمینه فوق پیگیری می شود

تعريف قرارداد

عقد یا قرارداد عبارتست از توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی . به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع ، اجاره و نظایر آن ، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد ، عقد محقق مي شود .

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده ‌است : « عقد عبارت از این است که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » بر این تعریف ایراداتی شده‌ است ، از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به  تعهد طرفین در جمله  قانونگذار دربر نمی‌گیرد.

پس مي توان در تعريف عقد چنين گفت : « توافق دو انشاي متقابل به منظور ايجاد اثر حقوقي ».