مرکز مشاوره حقوقی |انحصار وراثت | ارث و وصیت

گروه وکلا و مشاوران حقوقي دادگان

مرکز مشاوره حقوقی دادگان با بهره گیری از مشاوران حقوقي و وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ي مشاوره حقوقي و قبول وکالت ، در خصوص دعاوی ناشي از ارث و انحصار وراثت ، ارائه می نماید.

گروه وكلا و مشاوره حقوقي دادگان در خصوص مشاوره حقوقي و پیگیری دعاوی راجع به ارث و وصيت و انحصار وراثت و دعاوی ناشی از آن ، خدمات زیر را به هموطنان عزیز ارائه می نماید :

مشاوره حقوقي و اعلام وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری و پيگيري امور انحصار وراثت

مشاوره حقوقي و پيگيري امورمربوط به شناسنامه و گواهی فوت متوفی

مشاوره حقوقي و پيگيري امور دادخواست انحصار وراثت

مشاوره حقوقي و پيگيري امور مالیات بر ارث

مشاوره حقوقي و پيگيري دعاوي راجع به ارث

مشاوره حقوقي و پيگيري دعاوي راجع به وصيت

مشاوره حقوقي و پيگيري اخذ گواهی انحصار وراثت

مشاوره حقوقي و پيگيري مطالبه سهم الارث

مشاوره حقوقی و پيگيري امور تقسیم ماترک

و کلیه امور انحصار وراثت