مشاوره حقوقي دعاوی شرکتهای تجاری

گروه وکلا و مشاوره حقوقی دادگان

دادگان با بهره گیری از مشاوران حقوقي و وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ي مشاوره حقوقی و همچنين قبول وکالت ، در خصوص دعاوی مربوط به شركت ، ارائه می نماید :

مشاوره حقوقی به مدیران شرکت های تجاری ( به طور موردی و مستمر )

ارائه ي مشاوره حقوقي و قبول وكالت در طرح و دفاع از دعاوی راجع به شركتهاي تجاری از جمله ، ورشكستگی ، انحلال ، ابطال تصميمات هيأت مديره یا مدير عامل

ارائه ي مشاوره حقوقي و قبول وكالت در زمينه ي مطالبه وجوه كليه اسناد تجاری

مشاوره حقوقي و اجرای داوری در زمينه اختلافات شركاء و اختلافات شركت با شخص حقيقي تاجر يا طرف قرارداد

مشاوره حقوقي در تأسيس انواع شركت هاي تجاری

مشاوره حقوقي در تدوين اساسنامه و شركتنامه

و ساير دعاوي و مسائل راجع به تجار، شركتها و عمليات تجاري

 

تعريف شرکت

‏ بنا بر تعریف قانون مدنی ، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد.

بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود ، شرکت ، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند.

شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

انواع شرکت‌های تجاری

بر اساس ماده‌ی 20 قانون تجارت اقسام شرکت‌های تجاري عبارتند از:

شرکت سهامی ( عام یا خاص )

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

هر كدام از اين شركتها داراي شرايط خاص خود مي باشد و نياز مي باشد كه شركتها هر كدام داراي وكيل و حقوقدان و مشاوران حقوقي باشد كه شركتها در زمينه ي انعقاد قراردادها و تمامي مسائلي كه مربوط به شركت مي شود دچار مشكل نشود.