مشاوره حقوقی خانواده، طلاق و متارکه

مشاوره حقوقی دادگان یکی از مهم‌ ترین بخش‌های حقوق مدني در ایران ( مهم‌ترین رشته حقوق خصوصي ) حقوق خانواده مي باشد ، که ممکن است دعاوی در این زمینه شکل گیرد از جمله اثبات نسب ، نفی نسب ،ثبت واقعه ازدواج ، طلاق توافقی ، گواهی عدم امکان سازش ، تقاضای تنفیذ طلاق ، فسخ نکاح ، اثبات زوجیت ، اذن در ازدواج ، تجویز ازدواج مجدد ، استرداد جهیزیه ، اعسار ، اعلام تمکین مطالبه مهریه و ...

مشاوره حقوقی طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوج و زوجه پس از اینکه به نتیجه برسند نمی توانند زندگی را با یکدیکر ادامه دهند و ادامه ی آن را به صلاح ندانند (البته بهتر است که به مشاوران خانواده و مشاوران حقوقی مراجعه شود تا تصمیمی بهتر برای زندگی آتی گرفته شود) با تنظیم دادخواستی مشترک، با قید عبارت «طلاق توافقی » در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی نمایند.

وكالت زوجه در طلاق

وكالت زوجه در طلاق وکالت زوجه در طلاق يكي از موضوعات مهم می باشد كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بررسي قرار گرفته.که این وکالت ممکن است،ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگری يا به اینکه به صورت قراردادي مستقل باشد که زوج به زوجه وكالت می دهد كه از طرف او خود را مطلقه نماید.

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی ( طلاق ) طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از همدیگر می باشد. طلاق به طور معمول زمانی اتفاق می‌افتد كه بین زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد ، و استحکام رابطه زناشویی از بین می ‌رود.

مشاوره حقوقی خانواده | مطالبه مهریه

وکیل دادگستری | مشاوره حقوقی خانواده | مطالبه مهریه مهریه به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نكاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود. ممكن است در این زمینه بین زوجین اختلافاتی راجع به پرداخت مهریه ایجاد شود كه لازم است زوجین با دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه آگاهی های لازم را كسب نمایند.